Oferta

 

Adaptacje projektów


Wykonanie zmian i modyfikacji w projekcie gotowym/typowym oraz wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z dołączeniem dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przygotowywanie dokumentacji projektowej w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

 

Projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze


Opracowywanie indywidualnych projektów koncepcyjnych aż do momentu uzyskania pełnej akceptacji Inwestora.
Przygotowywanie wielobranżowych projektów budowlanych na podstawie wcześniej uzgodnionej koncepcji.
Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonywanie projektu wykonawczego.

 

Obsługa administracyjna projektu


Kompleksowa i fachowa pomoc od chwili podjęcia zamiaru o inwestycji aż do momentu jej zakończenia.
Uzyskiwanie wszelkich niezbędnych dokumentów m.in. decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, decyzji lokalizacyjnej zjazdu, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a także wsparcie w uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci.

 

Urbanistyka


Opracowywanie układów urbanistycznych osiedli, zespołów budynków. Kreowanie przestrzeni publicznej.
Projekty placów, skwerów, terenów zielonych.

Rewitalizacja terenów miejskich.